Posts Tagged "miasto Gliwice"

Kilka koncepcji na pochodzenie nazwy Gliwic

Kilka koncepcji na pochodzenie nazwy Gliwic

Na temat pochodzenia nazwy miasta Gliwic istnieje kilka pomysłów. Różni historycy wywodzą je od różnych słów, wśród których znajdują się również wyrazy pochodzące z obcych języków. Każda z tych koncepcji przytacza argumenty na swoje poparcie, które wiarygodnie się prezentują, ale jak dotąd nie uzyskano jednoznacznego potwierdzenia którejkolwiek z nich i chyba trudno liczyć na to, że fakt ten...

Read More