Posts Tagged "miasta"

Młodzi wyjeżdżają do miasta

Młodzi wyjeżdżają do miasta

Młodzi ludzie nie widzą dla siebie przyszłości na wsi. Wyjeżdżają bowiem z tego powodu całymi gromadami do miasta. To miasto daje współcześnie dużo większe możliwości, ale nie da się tam wyjść bez jakichś konsekwencji. Trzeba przecież zostawić miejsce zamieszkania, miejsce, które określiło daną osobę. Miasto Gliwice przyciąga młodych ludzie tempem życia, ale także obietnicą wielkiej kariery...

Read More