Posts Tagged "historia Gliwic"

Gliwice, miasto na Górnym Śląsku

Gliwice, miasto na Górnym Śląsku

Są dwie hipotezy powstania nazwy miasta Gliwice. Jedna, to od średniowiecznego imienia Gliw lub Gliwa – być może, osoba o tym imieniu była dzierżawcą lub właścicielem tutejszych ziem jeszcze w średniowieczu. Druga, może pochodzić od nazwy gliw, oznaczającej tereny podmokłe, bagniste, które tu niegdyś występowały. Choć obie hipotezy mają swoich zwolenników i przeciwników, językoznawcy skłaniają...

Read More

Gliwice też mają swoje legendy

Gliwice też mają swoje legendy

Każde polskie miasto ma swoje historie, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Również w Gliwicach, mieście, które ma bogatą historię, bo jego początki sięgają 1276 roku, usłyszymy legendy dotyczące dziejów miasta. Jedną z najpopularniejszych legend jest historia obrony miasta przez mieszkanki Gliwic w XVII wieku. Gdy najeźdźcy, innowiercy weszli na teren Górnego Śląska, który dekretem...

Read More

Kilka koncepcji na pochodzenie nazwy Gliwic

Kilka koncepcji na pochodzenie nazwy Gliwic

Na temat pochodzenia nazwy miasta Gliwic istnieje kilka pomysłów. Różni historycy wywodzą je od różnych słów, wśród których znajdują się również wyrazy pochodzące z obcych języków. Każda z tych koncepcji przytacza argumenty na swoje poparcie, które wiarygodnie się prezentują, ale jak dotąd nie uzyskano jednoznacznego potwierdzenia którejkolwiek z nich i chyba trudno liczyć na to, że fakt ten...

Read More

Kilka ważnych dat z historii Gliwic

Kilka ważnych dat z historii Gliwic

Historycznie rzecz biorąc pierwsza wzmianka o tym śląskim mieście pojawiła się w 1276 roku. Około dwadzieścia lat później Gliwice są wymieniane w jednej z łacińskich ksiąg sporządzonych w czasach wrocławskiego biskupa Henryka pochodzącego z Wierzbna, który organizował na terenie śląska trybunał inkwizycyjny. Podobnie jak dla wielu innych miejscowości tego regionu księga stanowi najstarsze źródło...

Read More

Gliwice jako jedno z miast górnośląskiej konurbacji

Gliwice jako jedno z miast górnośląskiej konurbacji

Za najbardziej znane miasto górnośląskiej konurbacji jesteśmy skłoni uznać Katowice – stolicę województwa śląskiego. Tymczasem warto zwrócić uwagę na Gliwice, ponieważ jest to bardzo interesujące, kryjące w sobie wiele atrakcji miasto. Leży ono nad rzeką Kłodnicą, na zachód od Katowic. Gliwice mają ciekawą historię. Pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą z XIII wieku. Podczas znanego z...

Read More