Na siedemnastym miejscu w Polsce pod względem powierzchni

autor: Chrochodyl, cc: by-sa

autor: Chrochodyl, cc: by-sa

Położone w województwie śląskim Gliwice zaliczane są miast znajdujących się w drugiej dziesiątce miast Polski pod względem powierzchni oraz liczby ludności. Jeśli chodzi o powierzchnię, to Gliwice zajmują 133,8 kilometra kwadratowego, co daje im siedemnastą pozycję. Jeżeli natomiast wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców, to znajdują się one na osiemnastym miejscu. Dane statystyczne z 2010 roku mówiły o 183 246 mieszkańcach. Bywały w historii Gliwic również okresy, kiedy miasto zamieszkiwało więcej osób. Zgodnie z danymi podawanymi przez roczniki statystyczne rok 1988 był pod tym względem rekordowy. Liczba mieszkańców miasta wynosiła wtedy 223 403 osoby. Plasuje je to na czwartym miejscu wśród wszystkich miast znajdujących się na terenie województwa śląskiego, w granicach którego znalazły się administracyjnie w 1988 roku po reformie terytorialnej. Wcześniej od 1950 roku Gliwice wchodziły w obręb województwa katowickiego. Dość ciekawa jest historia podziału administracyjnego Gliwic, która swego czasu budziła sporo emocji zarówno wśród samych mieszkańców miasta, jak i władz samorządowych. Pisało na ten tema wiele regionalnych gazet, temat był szeroko komentowany również w innych mediach związanych ze Śląskiem. Pomysł podziału Gliwic na osiemnaście dzielnic został uchwalony jesienią 2006 roku przez gliwicką Radę Miejską. Jednak z powodu zakwestionowania tej uchwały przez wojewodę nie weszła ona w życie i dopiero po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2007 roku uchwalono nowy podział miasta. Rok później, w 2008 roku ostatecznie Rada Miejska przyjęła uchwały, zgodnie z którymi Gliwice składają się z dwudziestu dzielnic, będących tak zwanymi jednostkami pomocniczymi. Każda z nich ma status osiedla, z których kilka ma zabytkowy charakter i tradycyjne nazwy związane z historią. Z kolei inne to nowoczesne dzielnice o charakterze mieszkaniowym. Bezpośrednim sąsiadem Gliwic jest Zabrze.


Tagi: , ,

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *