Kilka ważnych dat z historii Gliwic

Historycznie rzecz biorąc pierwsza wzmianka o tym śląskim mieście pojawiła się w 1276 roku. Około dwadzieścia lat później Gliwice są wymieniane w jednej z łacińskich ksiąg sporządzonych w czasach wrocławskiego biskupa Henryka pochodzącego z Wierzbna, który organizował na terenie śląska trybunał inkwizycyjny. Podobnie jak dla wielu innych miejscowości tego regionu księga stanowi najstarsze źródło historyczne, w których są one wzmiankowane. W latach trzydziestych piętnastego stulecia za panowania księcia Zygmunta Korybutowicza miasto zostało otoczone murami obronnymi. Kiedy tutejsza rada miejska wykupiła prawa książęce nad Gliwicami, miasto uzyskało status wolnego miasta królewskiego podlegającego bezpośrednio koronie czeskiej. Ważnym i tragicznym

autor: YarluFileBot, cc: by-sa

autor: YarluFileBot, cc: by-sa

momentem w historii Gliwic był pożar z 1601 roku, który zniszczył nawet przedmieścia. W 1742 Gliwice znalazły się w granicach pruskich. Wkrótce rozpoczął się dynamiczny rozwój przemysłowy miasta. To właśnie tutaj w Królewskiej Hucie tuż pod koniec osiemnastego wieku został uruchomiony pierwszy w Europie piec opalany za pomocą koksu, a zaledwie kilka lat później dokończono prace budowlane nad Kanałem Kłodnickim. W połowie lat dwudziestych dziewiętnastego stulecia w mieście zaczęła działać pierwsza drukarnia. Osiemnasty wiek obfitował w znaczące wydarzenia: uruchomiono gazownię miejską, powstał dworzec kolejowy i linia łącząca miasto z Wrocławiem  i Opolem, w roku 1868 uruchomiono późniejszą Hutę Gliwice, a w 1898 zaczęły działać elektryczne tramwaje. W 1912 roku rozpoczęła działalność kopalnia Gliwice, a wkrótce także gliwicka koksownia. Wiek dwudziesty i początek dwudziestego pierwszego to okres kolejnych burzliwych zmian, w tym przyłączania do miasta okolicznych miejscowości i poprawy infrastruktury w postaci otwierania kolejno budowanych odcinków autostrad A1 oraz A4. Ostatnie zmiany dotyczą nowego podziału administracyjnego miasta.


Tagi: , ,

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *